Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.leonidas-pralineo.pl jest Pralineo Sp. z o.o., ul. Rdestowa 156 b / 20, 81-577 Gdynia, NIP: 9581680129, REGON: 367171496.
 2. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym oraz/lub rejestrując Konto przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu umowy sprzedaży W przypadku rejestracji Konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.
 3. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane
  a. do wykonania umowy sprzedaży
  b. do rejestracji Konta (chyba że zostanie usunięte)
 4. Wysyłanie materiałów marketingowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Klient w każdym momencie ma prawo do cofnięcia takiej zgody poprzez wysłanie maila na adres dane@leonidas-pralineo.pl
 5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 7. Administrator umożliwia Klientom wgląd do danych w każdym momencie, oraz zapewnia możliwość ich zmiany lub usunięcia.
 8. Zmiana lub usunięcie danych (również usunięcie Konta użytkownika) może nastąpić w każdym momencie poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na adres email: dane@leonidas-pralineo.pl
 9. Administrator danych osobowych informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 10. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. Facebook, Twitter, Google+) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Klient zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
 11. Administrator informuje, iż strona zwiera tzw. pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane z reguły na urządzeniu końcowym użytkownika (np. twardy dysk komputera), zawierające dane o jego aktywności w sieci.
 12. Pliki cookies używane są m.in. do optymalnego dostosowania Strony internetowej do preferencji użytkowników oraz usprawnienia jej działania. Pozwalają również na dostosowywania treści reklamowych oraz zbieranie danych statystycznych.
 13. Administrator informuje, iż może w każdym momencie, bez uprzedniego informowania Klientów , korzystać z systemu monitorującego zachowanie Klientów i ich aktywność podczas korzystania ze Sklepu internetowego w celu dostosowania jej treści do zainteresowań użytkownika.
 14. Klient może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować/skasować pliki cookies pochodzące ze Sklepu internetowego.
 15. Administrator może zmienić Politykę Prywatności w przypadku zmiany prawa lub zmiany w funkcjonowaniu strony internetowej www.leonidas-pralineo.pl.
 16. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.