1. Prezentacja:2. Informacja o znajomości języków obcych:3. Doświadczenie zawodowe:

4. Informacje dot. lokalizacji:
5. Motywacja:
6. Dodatkowe uwagi/informacje: