1. Prezentacja:







2. Informacja o znajomości języków obcych:



3. Doświadczenie zawodowe:





4. Informacje dot. lokalizacji:




5. Motywacja:




6. Dodatkowe uwagi/informacje: